office@ircon.ro

Politica în domeniul calităţii, mediului, sanătăţii şi securităţii ocupaţionale

S.C. IRCON SRL IAŞI şi-a elaborat, implementat şi dezvoltat un Sistem de Management Integrat Calitate / Mediu / Siguranţă şi Securitate Ocupaţională conform cerinţelor ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 care vin în întâmpinarea cerinţelor clienţilor noştri, inclusiv a cerinţelor reglementărilor aplicabile domeniului nostru de activitate.

Astfel, S.C. IRCON SRL IAŞI este concentrată pe de o parte pentru a fabrica medicamente, care să corespundă scopului pentru care au fost concepute, să fie în conformitate cu autorizaţia de punere pe piaţă respectiv cu notificarea catre IBA şi să nu expună clienţii nici unui risc datorat deficienţelor privind siguranţa, calitatea şi eficacitatea acestora – conform cerinţelor BPF.

Angajamentul nostru faţă de Calitate este deplin şi asigură următoarele:

- Clientul este pe primul loc iar calitatea produselor şi serviciilor noastre sunt în responsabilitatea fiecărui angajat, pornind de la managementul de vârf.
- Sistemul nostru de management al calitatii este proiectat, menţinut şi îmbunătăţit astfel încât să prevină erorile şi să dezvolte îmbunatăţirea continuă.
- Conducerea asigură resursele necesare pentru implementarea, întelegerea, aplicarea, menţinerea şi imbunatăţirea Sistemului de Management al Calitătii.
- Politica calităţii este înţeleasă, implementată şi menţinută la toate nivelurile organizaţei exprimând dedicarea noastră .

Prin Politica de Mediu pe care o promovam, acţionăm pentru:

- Utilizarea cu eficienţa maxima a energiei, materiilor prime şi materialelor auxiliare, precum şi minimalizarea consumului substanţelor periculoase şi toxice, în toate activitaţile noastre şi în exploatarea instalaţiilor;
- Evaluarea gradului de conformitate a performanţelor de mediu şi a obiectivelor stabilite.
- Implementarea tuturor factorilor de decizie şi de execuţie, astfel încât activitatea societăţii să se desfăşoare în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare şi cu reglementările de mediu aplicabile activităţilor noastre.

Prin implementarea Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii ocupaţionale, urmărim:

- conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale aplicabile,
- îmbunătăţirea continuă a performanţelor în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
- asigurarea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor prin controlul adecvat al riscurilor privind sănatatea şi securitatea ocupaţională.

Certificări:

GMP (Good Manufacturing Practice), Nr 027/2009/RO ,- 2017

Autorizaţie de funcţionare, nr 50F/18.06.2009 – 2017

Autorizatie de Punere pe Piata nr / 2001

Sistemul de management al calităţii (SR EN ISO 9001:2008)
Certificat de CertRom în 30.06.2009

Sistemul de management de mediu (SR EN ISO 14001:2005)
Certificat de CertRom în 30.06.2009

Implementări:

Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (SR OHSAS 18002:2009)