office@ircon.ro

Biografie Christache Zanoschi

Nume:    ZANOSCHI CHRISTACHE

Data naşterii:  18.07.1949

Christache Zanoschi

Studii

1967    Absolvent al Liceului „Gh. Gheorghiu-Dej” Bârlad

   Iunie Bacalaureat în seziunea iunie la acelaşi liceu cu diploma 133858/1967

 Iunie student al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi, Facultatea de  Medicină    Generală

1974 Sept. Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală din Iaşi

2010 Februarie  Absolvent al Facultăţii de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi

 

Titluri

1974    Medic , specialitatea  Medicină Generală, diploma nr.4574/19-I-1975

1980    Medic principal Obstetrică şi Ginecologie

Medic Primar Obstetrică şi Ginecologie

Doctor în ştiinţe medicale

Farmacist

 

Funcţiuni în învăţământul medical superior

1977   Asistent stagiar prin concurs la Catedra de Anatomie Umană, UMF, Iaşi

1980   Asistent universitar prin concurs la Catedra de anatomie Umană, UMF, Iaşi

Sef Lucrări prin concurs la Catedra de anatomie umană, UMF, Iaşi

Conferenţiar prin concurs la Catedra de anatomie umană 2011,

1 martie, retras din învăţământul superior,

 Director firma Ircon srl, Iași

 

IV Concursuri:

1973  iunie-Concurs internat grupa specialităţilor chirurgicale

1977  sept.-Concurs pentru postul de asistent stagiar la catedra de Anatomie Umană, UMF, Iași

ian-Conurs asistent universitar la Catedra de anatomie Umană, UMF, Iaşi

1980  oct. –Concurs  de  Medic  specialist  Obstetrică  și Ginecologie

1993  mart.-Concurs  Medic  Primar  Obstetrică și Ginecologie

1994  oct.- Concurs  Sef  Lucrări  Catedra  de  Anatomie Umană

oct. –Concurs de Conferenţiar Catedra de Anatomie Umană